Marlin single shot derringer

Marlin OK model Flayderman  ( 5D-002)

Deze heeft geen merk of aanduiding, ook niet gehad.   Niet alle zakpistolen van Marlin

waren voor zien van een "barrel address  Zie de Flayderman guide.