ga naar de home page

 

 

zie de reglementen zoals opgesteld door de KNSA

http://www.ltcpistool.nl/tekst/militairpistool.htm

http://www.ltcpistool.nl/tekst/servicepistool.htm

4.6 Speciale regels voor Militair Pistool en Service Pistol Groot Kaliber:

4.6.1 Iedere schutter die aan een wedstrijd deelneemt, alsmede het op de schietbaan aanwezige kader, is verplicht om tijdens het schieten een veiligheidsbril te dragen.

4.6.2 Handvuurwapens, ingericht voor het verschieten van centraalvuurmunitie, zijn toegestaan met een kaliber van 7.62 tot en met 11.66 mm (.30 - .459) met een maximale looplengte van 6 inch (152,4 mm).

4.6.2.1 Alleen open vizieren zijn toegestaan; kijkers, lasers “ook uitschakelbaar”, spiegelvizieren en optische richtmiddelen zijn verboden.

4.6.3 Handvuurwapens dienen verder te voldoen aan de volgende specificaties:

4.6.3.1 Mantelmunitie is toegestaan, mits het baanveiligheids-reglement dit veroorlooft.

4.6.3.2 Mondingsremmen of andere soortgelijk werkende middelen zijn niet toegestaan.

4.6.3.3 Balanceer- en loopgewichten, evenals alle losse hulpmiddelen zoals trekkerschoen - al dan niet verbreed -, verbrede hamer e.d. zijn niet toegestaan.

4.6.3.4 De korrel mag niet voor de loopmonding zijn aangebracht en de keep mag niet zijn aangebracht achter het meest naar achter liggende gedeelte van het mechanisme van het wapen. 4.6.3.5 De trekkerdruk moet minstens 1360 gram bedragen.

4.6.3.6 De greep mag niet verstelbaar zijn en een vaste of verstelbare palmsteun is niet toegestaan. De greep mag niet breder zijn dan 44 mm.

4.6.3.7 Het achterste deel van de greep dat rust op de bovenkant van de hand tussen duim en wijsvinger mag niet langer zijn dan 30 mm. De afstand wordt gemeten vanaf de rechte hoek op de verlengde hartlijn van de loop tussen de punten A en B van de afbeelding, zoals opgenomen in de ISSF Pistol Rules.

4.6.3.8 Pistolen mogen niet uitsluitend ingericht zijn voor het verschieten van wadcuttermunitie. KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, deel VI 01-10-2015, blz. 11 4.6.3.9 Het gebruik van een hulzenvanger is niet toegestaan.